Teritorijų planavimas

Žemės sklypai gali būti formuojami ir pertvarkomi:

 • padalijant žemės sklypus;
 • atidalijant žemės sklypo dalis iš bendrosios nuosavybės teise turimo žemės sklypo;
 • sujungiant tos pačios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną sklypą;
 • formuojant naujus valstybinės žemės sklypus.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekte:

 • suformuojami nauji valstybinės žemės sklypai;
 • pertvarkomi Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai:
  • padalijant į du ar daugiau žemės sklypų;
  • atidalijant bendrosios nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus;
  • sujungiant kelis žemės sklypus į vieną;
  • tuo pačiu metu taikant kelis pasirinktus GALIMUS būdus;
  • pakeičiant gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribas (amalgamacija), kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su gretimu žemės sklypu

Projekto sprendinių brėžinyje sutartiniais ženklais pažymima:

 • esamų žemės sklypų ribos ir jų kadastro numeriai;
 • formuojamų žemės sklypų ribos ir jų linijų ilgiai. Atskirais numeriais arba simboliais nurodomi žemės sklypų projektiniai numeriai;
 • valstybinės ir vietinės reikšmės keliai;
 • žemės plotai, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka siūloma nustatyti žemės servitutus;
 • hidrografiniai objektai;
 • statiniai ir įrenginiai;
 • specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apribojimai.

Projekto plano lentelėje nurodomi projektuojamos teritorijos žemės sklypų savininkai ar valstybinės ir savivaldybių žemės naudotojai bei žemės sklypų plotai ir pagal projektą naujai suformuotų žemės sklypų savininkai ar valstybinės ir savivaldybių žemės naudotojai bei šių sklypų plotai.


Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto bylą sudaro:

 • grafinė dalis – projekto sprendinių brėžinys;
 • tekstinė dalis – projekto aiškinamasis raštas;
 • procedūrų dokumentai – Leidimas, planavimo sąlygos, planavimo organizatoriaus ir projekto rengėjo sutarties kopija (jei sutarties šalys neprieštarauja), sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, dokumentai apie projekto viešą svarstymą, derinimą, patikrinimą ir kt.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3D-265/D1-308 redakcija).

Naudojimosi tvarkos pakeitimas

Susisiekite
Vardas*
Telefonas*
El. paštas*
žinutė*
Susisiekite su mumis
Vardas
Telefonas
El. paštas*
žinutė