Kadastriniai matavimai

Pastatų kadastriniai matavimai – tai tikslus pastatų geometrinių duomenų nustatymas, planų ir kitos reikalingos dokumentacijos parengimas. Tai atliekama, norint pastatą ar jo dalį įrašyti į kadastro duomenų bazę. „Inreal GEO" matininkai teikia šias kadastrinių matavimų paslaugas:

Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius:

  • pastačius,
  • rekonstravus,
  • kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius
  • statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

Pastatų kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija) ir patvirtintomis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymas Nr.522).

Inžinerinių komunikacijų kadastriniai matavimai

Inžinerinių komunikacijų kadastriniai matavimai (Lauko vandentiekio, nuotekų, dujų sistemų kadastro duomenų nustatymas) atliekami pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius inžinerinių komunikacijų savininkui ar naudotojui pageidaujant.

  • Geležinkelių linijos kadastro duomenų nustatymas
  • Kelio kadastro duomenų nustatymas
  • Lauko vandentiekio ar lauko nuotakyn kadastro duomenų nustatymas

Reglamentuojantys teisės aktai

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 1P-163 patvirtintos GELEŽINKELIŲ LINIJOS KADASTRO DUOMENŲ BYLOS RENGIMO TAISYKLĖS

Geležinkelių linijos kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės reglamentuoja geležinkelių linijos ir privažiuojamojo geležinkelio kelio kadastro duomenų bylos rengimo ir kadastro duomenų formų pildymo tvarką.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr.105 patvirtintos KELIO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS RENGIMO TAISYKLĖS

Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės reglamentuoja kelio kadastro duomenų bylos rengimo ir kadastro duomenų formų pildymo tvarką.

Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1P-168 “DĖL LAUKO VANDENTIEKIO AR LAUKO NUOTAKYNO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS RENGIMO TAISYKLIŲ IR LAUKO VANDENTIEKIO AR LAUKO NUOTAKYNO KADASTRO DUOMENŲ FORMŲ PATVIRTINIMO” (Žin., 2006, Nr. 136-5191). Reglamentuoja: vandentiekio tinklų ar nuotekų šalinimo tinklų kadastro duomenų bylos rengimo ir kadastro duomenų formų pildymo tvarką.

Inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų kadastriniams matavimams atlikti reikalingi dokumentai:

  • Inžinerinių komunikacijų ar inžinerinių statinių planai, išpildomosios nuotraukos, kita planinė medžiaga;
  • Pažymėjimas apie nekilnojamojo objekto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre (jei daiktas registruotas);
  • Žemės sklype esančių pastatų ir statinių kadastrinių matavimų bylos (jei tokios yra) ir kiti dokumentai.

Supaprastinti projektai

Supaprastinti projektai (tvoros, aikštelės, inžineriniai statiniai iki 10 000 kv. m., paskirties pakeitimas, atidalinimas, apjungimas.

Amalgamacija

Amalgamacija, paprastųjų remonto darbų dokumentacijos pildymas, nebaigtos statybos ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentacijos pildymas.

UAB „Inreal GEO“ yra sertifikuota ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018/LST EN ISO 45001:2018.

Susisiekite
Vardas*
Telefonas*
El. paštas*
žinutė*
Susisiekite su mumis
Vardas
Telefonas
El. paštas*
žinutė