Grįžti

Privatumo politika

INREAL grupė, kurią sudaro UAB „Inreal“ (į. k. 300576166), UAB „Inreal GEO“ (į. k. 302604810) ir UAB „Inreal valdymas“ (į. k. 222894170) su jos valdomomis įmonėmis gerbia fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą, saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Tvarkydami asmens duomenis apie Jus mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – GDPR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Duomenų valdytojas:

Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname iš jūsų ar trečiųjų asmenų tvarko INREAL grupė.

Kontaktiniai duomenys:

INREAL grupės centrinės buveinės adresas: Žalgirio g. 94, Vilnius, LT-09300, el. p.: info@inreal.lt) (toliau – INREAL grupė).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

 • Atsakyti į klausimus ir užklausas, susijusias (-ius) su paslaugų teikimu;
 • Sudaryti ir tinkamai vykdyti sutartis, pavedimus, kitokio pobūdžio sandorius, sudarytus su asmens duomenų subjektais ir/ar jų atstovaujamais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei tinkamai ir kokybiškai teikti paslaugas savo klientams;
 • Tinkamai vykdyti sutartis, pavedimus, kitokio pobūdžio sandorius, sudarytus su INREAL grupės klientais, dėl paslaugų, susijusių su trečiaisiais asmenimis, kurie yra asmens duomenų subjektai, teikimo;
 • Bendradarbiauti ir palaikyti santykius su asmens duomenų subjektais ir/ar jų atstovaujamais fiziniais ir juridiniais asmenimis įvairiais su INREAL grupės bendrovėmis, jų teikiamomis paslaugomis ir/ar veikla susijusiais klausimais;
 • Užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą INREAL grupės bendrovių veiklos vykdymą;
 • Užtikrinti internetinės svetainės veikimą ir saugumą;
 • Tinkamai atstovauti INREAL grupės bendroves teisiniuose procesuose.

INREAL grupės bendrovių tvarkomi asmens duomenų subjektų asmens duomenys:

Kodėl tvarkomi asmens duomenys?

Kokie asmens duomenis yra (gali būti) tvarkomi?

Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Kiek laiko yra saugomi asmens duomenys?

Atsakant į klausimus ir užklausas, susijusias (-ius) su paslaugų teikimu, darbų vykdymu, prekių pardavimu.

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeriai ir elektroninio pašto adresas, socialinių paskyrų pavadinimai (jei kreipiamasi šiais kanalais)), darbovietė (jei kreipiamasi atstovaujamo darbdavio vardu).

Turime teisėtą interesą atsakyti Jums, kai kreipiatės į bet kurią iš INREAL grupės bendrovę (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Sutarties, pavedimo, kitokio pobūdžio sandorio (jei tokie sudaryti) su asmens duomenų subjektu galiojimo metu ir 10 metų po tokių sandorių su asmens duomenų subjektu pasibaigimo arba 10 metų po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu.

Sudarant ir vykdant sutartis, pavedimus, kitokio pobūdžio sandorius, sudarytus su asmens duomenų subjektais ir/ar jų atstovaujamais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei siekiant kokybiškai teikti paslaugas savo klientams

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas), banko sąskaitų numeriai, nuosavybės teisės ar kitais pagrindais valdomo turto (įskaitant vertybinių popierių) duomenys, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas.

Sudarome ir vykdome sutartis su asmens duomenų subjektu arba jo atstovaujamu juridiniu asmeniu (BDAR 6 str. 1 d. b p.); privalome rinkti informaciją pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Sutarties, pavedimo, kitokio pobūdžio sandorio su asmens duomenų subjektu galiojimo metu ir 10 metų po tokių sandorių su asmens duomenų subjektu pasibaigimo arba 10 metų po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu.

Tinkamai vykdyti sutartis, pavedimus, kitokio pobūdžio sandorius, sudarytus su bet kurios iš INREAL grupės bendrovės klientais, dėl paslaugų, susijusių su trečiaisiais asmenimis, kurie yra asmens duomenų subjektai, teikimo

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas), banko sąskaitų numeriai, nuosavybės teisės ar kitais pagrindais valdomo turto (įskaitant vertybinių popierių) duomenys, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas.

Duomenis tvarkome dėl trečiųjų asmenų (klientų) teisėtų interesų, susijusių su teisiniais procesais (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

INREAL grupės bendrovių klientų ir pačių bendrovių sudarytų sutarčių, pavedimų, sandorių galiojimo metu ir 10 metų po tokių sandorių pasibaigimo arba 10 metų po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu.

Bendradarbiaujant ir palaikant santykius su asmens duomenų subjektais ir/ar jų atstovaujamais fiziniais ir/ar juridiniais asmenimis įvairiais su INREAL grupės bendrovėmis, jų teikiamomis paslaugomis ir/ar veikla susijusiais klausimais

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas, socialinių paskyrų pavadinimai (jei kreipiamasi šiais kanalais)).

Turime teisėtą interesą bendradarbiauti ir palaikyti santykius su asmens duomenų subjektais įvairiais su bet kuria iš INREAL grupės bendrove, jos teikiamomis paslaugomis ir/ar jos veikla susijusiais klausimais (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

10 metų po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu.

Užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą INREAL grupės bendrovių veiklos vykdymą

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas)

Turime teisėtą interesą užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą INREAL grupės bendrovių veiklos vykdymą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

10 metų po paskutinės komunikacijos su asmens duomenų subjektu.

Užtikrinant INREAL grupės bendrovių internetinės svetainės veikimą ir saugumą

Interneto protokolo (IP) adresas, informacija, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine, informacija apie įrenginį, iš kurio prisijungiate prie INREAL grupės interneto svetainės.

Interneto svetainės lankytojas sutinka su tuo, kad INREAL grupė naudos informaciją apie asmens duomenų subjektą (BDAR 6 str. 1 d. b p.);

Turime teisėtą interesą užtikrinti sklandų, nepertraukiamą interneto svetainės veikimą ir jos saugumą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

3 metai po paskutinio apsilankymo.

Išsiųsti naujienlaiškius prenumeratoriams

El. pašto adresas

Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Iki momento, kai duomenų subjektas atsisako naujienlaiškio prenumeratos

Dalyvaujant teisiniuose procesuose

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, asmeninio ir/ar darbo telefono numeris, asmeninio ir/ar darbo elektroninio pašto adresas), banko sąskaitų numeriai, nuosavybės teisės ar kitais pagrindais valdomo turto (įskaitant vertybinių popierių) duomenys, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas.

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų INREAL grupės bendrovių interesų – tinkamai atstovauti INREAL grupės bendroves teisiniuose procesuose (BDAR 6 str. 1 d. p.);

Tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p.).

asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 10 metų po paskutinio teisinio proceso sprendimo įsiteisėjimo dienos

Iš kokių šaltinių yra gaunami asmens duomenų subjektų duomenys:

 • Iš pačių asmens duomenų subjektų;
 • Iš viešai prieinamų šaltinių;
 • Iš INREAL grupės bendrovių klientų, kurie turi komercinių, teisinių ar kitokio pobūdžio santykių su asmens duomenų subjektu;
 • Iš valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, valstybės tarnautojų ar kitų viešosios valdžios subjektų.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai:

 • INREAL grupei priklausanti bendrovė turi asmens duomenų subjekto sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
 • INREAL grupei priklausanti bendrovė sudaro ir vykdo sutartis su asmens duomenų subjektu (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • INREAL grupei priklausanti bendrovė privalo rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 • INREAL grupei priklausanti bendrovė saugo asmens duomenų subjektų ir kitų fizinių asmenų gyvybinius interesus (BDAR 6 str. 1 d. d p., 9 str. 2 d. c p.);
 • INREAL grupei priklausanti bendrovė turi teisėtą interesą (BDAR 6 str. 1 d. f p.);
 • teisiniai procesai (BDAR 9 str. 2 d. f p.).

Asmens duomenų gavėjai ar jų kategorijos:

Visi INREAL grupės bendrovių tvarkomi asmens duomenų subjektų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims šioje privatumo politikoje aprašytais būdais:

 • INREAL grupei priklausanti Bendrovė gali pateikti asmens duomenų subjektų asmens duomenis INREAL grupei priklausančios bendrovės susijusiems asmenims, akcininkams, dukterinėms įmonėms, tokios bendrovės verslo partneriams;
 • taip pat paslaugų teikėjams, kurie atlieka funkcijas INREAL grupei priklausančio bendrovės vardu, pavyzdžiui, asmenims, teikiantiems informacinių technologijų priežiūrą, buhalterines, pašto, archyvavimo, rinkodaros paslaugas, asmenims, atliekantiems INREAL grupei priklausančio bendrovės auditą ir pan.;
 • INREAL grupei priklausanti bendrovė gali pateikti asmens duomenų subjektų asmens duomenis tokią bendrovę, jos akcijas įsigyjančiam asmeniui ir/ar asmeniui, dalyvaujančiam reorganizavime, arba reorganizuojamam asmeniui (kaip toks yra vykdomas);
 • Notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, skolų išieškojimo įmonėms ir pan.;
 • Teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • Valstybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, įmonėms ar bet kokiems kitiems viešosios valdžios subjektams, valstybės kapitalo įmonių valdomiems subjektams.

Duomenų subjekto teisės:

Duomenų valdytojai užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, jo apimtį;
 • Prašyti, kad Duomenų valdytojai leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), jeigu Duomenų valdytojai asmens duomenis tvarko neteisėtai;
 • Pateikti Duomenų valdytojams prašymą apriboti duomenų tvarkymą, kai duomenų subjektas ginčija duomenų tikslumą ar prieštarauja duomenų tvarkymui, nesutinka, kad būtų ištrinti duomenų subjekto asmens duomenys, ar duomenų subjektui reikia duomenų, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, kai Duomenų valdytojai asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi Duomenų valdytojų teisėtais ir/ar trečiųjų asmenų interesais, išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių;
 • taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, jei duomenis Duomenų valdytojai tvarko automatizuotomis priemonėmis;
 • nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas vertinimas ar profiliavimas, jei toks sprendimų priėmimas turėtų teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį duomenų subjektui;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

FACEBOOK ĮSKIEPIS

Mūsų internetinėje svetainėje yra įdiegtas Facebook įskiepis. Šis įskiepis skirtas mūsų internetinės svetainės lankytojams, norintiems apsilankyti Facebook socialiniame tinkle ir gauti reklamas pagal lankytojo pomėgius. Per šią ikoną, kuri nurodyta mūsų internetinėje svetainėje, sukuriamas tiesioginis ryšys su Facebook serveriais. Į Facebook perduodama informacija, jog Jūs apsilankėte mūsų internetinėje svetainėje, o Facebook šią informaciją priskiria asmeniniam Facebook vartotojo abonentui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Facebook duomenų rinkimą ir naudojimą, taip pat apie Jūsų teises šiuo klausimu ir būdus, kaip apsaugoti Jūsų privatumą, skaitykite Facebook privatumo politikoje adresu https://www.facebook.com/about/privacy/. Galite atsisakyti reklamų pateikimo pagal Jūsų pomėgius Facebook tinklalapyje https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Šiam veiksmui atlikti Jūs turite būti prisijungęs prie Facebook. Taip pat galite atsisakyti Custom Audience Pixel paspaudę čia.

Mes taip pat naudojame „customer match“, kuris taip pat yra susiję su Facebook siūlomomis paslaugomis. Jūsų el. pašto adresas bus išsiųstas Facebook užšifruota ir anonimiška forma. Gavę tokius duomenis Facebook juos naudoja statistiniais tikslais, siekiant patikrinti, ar kiti vartotojai domisi panašiais gaminiais ir prekėmis. Ši informacija bus naudojama teikiant analogiškas reklamas asmeniškai Jums.

Susisiekite su mumis
Vardas
Telefonas
El. paštas*
žinutė