Kliento pažinimo anketa

LR pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas įpareigoja INREAL grupės įmones, teikiančias nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugas, įgyvendinti įstatyme numatytas pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemones, kurios apima ir kliento pažinimo procedūrą, kliento, atstovo ir naudos gavėjo tapatybės nustatymą, su šiuo susijusios informacijos bei dokumentų rinkimą ir saugojimą. Informacija ir dokumentai renkami kai klientas ketina pasinaudoti teikiamomis tarpininkavimo paslaugomis:

  • Ketindamas sudaryti nekilnojamojo turto pirkimo ar pardavimo sandorį;
  • Ketindamas sudaryti nekilnojamojo turto nuomos sandorį, kurio mėnesinis nuomos mokestis yra lygus arba viršija 10 000 eurų.

Informacija pateikiama klientui užpildant anketą, prie jos pridedant:

  • Kliento (atstovo, jeigu klientas – juridinis asmuo) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją
  • Kliento juridinio asmens steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą ar nuorašą
  • Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą arba elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI) apie klientą juridinį asmenį, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą (ne senesnius nei 6 mėn.)

Klientas gali būti paprašytas pateikti papildomą informaciją ir/ar dokumentus, kurie yra reikalingi siekiant tinkamai įgyvendinti įstatyme numatytas prievoles.

Kliento pateikta informacija yra konfidenciali, saugoma įstatymų nustatyta tvarka ir nenaudojama kitiems tikslams.

Visi duomenys apie klientą yra saugomi bendrovės serveryje. Prieiga prie duomenų yra apribota ir suteikta tik tiems asmenims, kurie dirba su KYC procedūromis.

Tokią kliento pažinimo procedūrą nepriklausomai vieni nuo kitų taip pat atlieka notarai ir bankai.

Daugiau informacijos apie INREAL grupės įmonių duomenų saugumo politiką – „Privatumo politika“.

UAB „Inreal“ yra sertifikuota ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Agnė Subaitė
Pardavimų koordinatorė
Susisiekite
Vardas*
Siūlomas turtas
Telefonas*
El. paštas*
žinutė
Adresas*
Susisiekite su mumis
Vardas
Telefonas
El. paštas*
žinutė