Studijų rengimas

Specialistų parengtos studijos yra naudingos kreipiantis į investuotojus ir projekto finansuotojus (bankus) bei priimant sprendimus susijusius su nekilnojamojo turto realizavimu ir panaudojimu.

Inreal nuolat bendradarbiaudami su Lietuvos bei tarptautiniais investuotojais žino ir gali įvardinti aktualius aspektus kiekvienam projektui. Panaudodami sukauptą patirtį ir žinias bei taikydami tarptautinius standartus „Inreal“ rengia:

• Galimybių studijas
• Investicinius projektus
• Informacinius memorandumus

Galimybių studijos – tai detali techninė, finansinė, ekonominė ir institucinė numatomo projekto alternatyvų analizė, kurios metu, remiantis ilgamete kvalifikuoto personalo patirtimi bei know-how, sukuriamas naujos idėjos-galimybės modelis. Galimybių studija pagrindžia optimalaus (geriausio) projekto įgyvendinimo parinkimą.

Investicinis projektas – tai detalus projekto planas, kuriame išnagrinėjami visi projekto vystymo aspektai ir numatomi jo įgyvendinimo etapai, pagal kuriuos galima racionaliai organizuoti projekto vykdymą.

Informacinis memorandumas – tai projekto DUK – atsakymai į visus galinčius kilti klausimus projekto potencialiems investuotojams ir vystytojams.

Tomas Sovijus Kvainickas
Investicijų ir analizės vadovas
Susisiekite
Vardas*
Telefonas*
El. paštas*
žinutė*
Susisiekite su mumis
Vardas
Telefonas
El. paštas*
žinutė