Kompleksinis auditas (Due Diligence)

Kompleksinis auditas atliekamas siekiant ištirti ir įvertinti potencialios investicijos ar produkto atitikimą teisinėms, techninėms, finansinėms ir aplinkosauginėms normoms. Kompleksinis požiūris leidžia pamatyti pilną situacijos vaizdą, sumažinti galimas rizikas ir užtikrina skaidrų sandorį. Nekilnojamojo turto srityje kompleksinis auditas atliekamas investuojant, planuojant įsigijimus tiek komerciniame, tiek ir gyvenamajame sektoriuose.

  • Teisinis auditas

Teisinio audito metu atliekama nekilnojamojo turto projekto, objekto ar subjekto teisinė analizė bei parengiama audito ataskaita, kurioje pristatomi ištirtojo teisiniai trūkumai, teisinės rizikos bei pateikiami pasiūlymai nustatytiems trūkumams pašalinti bei rizikoms suvaldyti.

  • Techninis auditas

Techninio audito metu išanalizuojama nekilnojamojo turto projekto ar objekto techninė dokumentacija nuo statybų iki eksploatavimo pradžios. Proceso metu ištiriami projekto ar objekto techniniai parametrai bei galimos plėtros kryptys.

Susisiekite
Vardas*
Telefonas*
El. paštas*
žinutė*
Susisiekite su mumis
Vardas
Telefonas
El. paštas*
žinutė